Bireysel Terapi ne kadar sürmektedir?

Bireysel terapilerde, bilişsel davranışçı terapi uygulamaktayım. Ortalama olarak 8-10 seans sürmesi beklenmektedir.  Seans süresi ise 50-60 dakika sürmektedir.

Dikkat testi yaptırabilir miyim?

Yalnızca dikkati değerlendiren nöropsikolojik testler bulunmaktadır. Ancak dikkatle beraber diğer yönetici yürütücü işlevlerin değerlendirilmesi daha sağlıklı bir sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Alkol / Madde kullanımının beyin işlevlerine etkisini öğrenmek mümkün mü?

Nöropsikolojik testler ile alkol ve madde kullanımının beyinde bıraktığı etkileri değerlendirmek mümkündür.

Unutkanlık Testi, Alzheimer Testi kimler yaptırmalı?

Nöropsikolojik Değerlendirmeyi nöroloji hekimi talep edebilir veya kişi kendisi bu testi yaptırmayı isteyebilir.  Unutkanlık şikayeti olan kişi unutkanlığının normal sınırlarda mı yoksa Alzheimer gibi nörolojik bir rahatsızlığın başlangıcı mı olduğunu öğrenmek için test uygulanabilir.  Ailesinde Alzheimer, demans rahatsızlığına sahip olan kişiler belli aralıklarla nöropsikolojik değerlendirme yaptırarak kendi durumlarını takip edebilirler. 

Seans süreleri kaç dakikadır?

Konuşma Terapisi, Bağımlılık Danışmanlığı ve Bireysel Davranışçı Terapi seansları 50-60 dakika arası sürmektedir.  Nöropsikolojik Değerlendirme (Alzheimer, Unutkanlık testi) kişinin performansına göre 1.5-2 saat kadar sürmektedir.

Evde hizmet almak mümkün mü?

 

Afazi hastalarında genellikle kısmı felç meydana geldiği için bir yerden bir yere ulaşmaları güç olmaktadır.  Bu yüzden Antalya merkez ilçeler için evde hizmet vermekteyim.  Bağımlılık Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Nöropsikolojik Değerlendirme hizmetini ofisimde vermekteyim.

Konuşma Terapisini ne zaman bırakmalıyım?

Konuşma terapisi zaman alan bir süreçtir.  Hasta için hazırlanmış egzersiz programına düzenli olarak uyulduğu takdirde konuşma becerisinin yavaş yavaş geliştiği görülmektedir.  Terapiler hastaya az da olsa fayda sağlıyor ise terapiye devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.  Terapilerden verim alınmıyor, hastanın konuşma becerisinde ufak bile olsa bir gelişme gözlenmiyorsa terapiler sonlandırılabilir.

Konuşma kendiliğinden düzelir mi?

Bazı durumlarda hastalığın ilk birkaç ayında hastanın konuşması kendiliğinden düzelmektedir. Eğer ilk birkaç ay konuşma düzelmez ise konuşma terapi ile desteklenmesi gerekmektedir.

Haftada kaç gün konuşma terapisi yeterli olur?

Terapilerin sıklığı hastalığın boyutu ve iyileşme süreci ile ilişkilidir.  Bu yüzden kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bazı hastalar için haftada 1 veya 2 gün yeterli olurken. Bazı hastalar ise ayda bir kez terapiye gelebilir.  Buradaki bir önemli konu ise hastanın verilen ev ödevlerini eksiksiz ve disiplinli bir şekilde yerine getirmesidir.  Kendi gözlemime göre; verilen egzersizleri yeterli ve disiplinli şekilde uygulayan hastalarla daha uzun aralıklarla görüşmeler yapmaktayım.  Verilen ev ödevlerini yerine getirmeyen, egzersizlerini uygulamayan hastalarla  daha sıklıkla görüşmekteyim.

Konuşmanın düzelmesi ne kadar zaman alır?

Konuşmanın düzelme süresi hastadan hastaya farklılık göstermektedir.  Hastanın beynindeki hasar, eğitim seviyesi, yaşı ve bildiği lisan (dil) sayısı iyileşme süresine etki etmektedir.  Bazı hastalar 6 ay gibi bir sürede tam iyileşme gösterirken, bazı hastalar ise yıllarca süren terapiler boyunca gelişme gösterseler dahi tam olarak iyileşme görülmez.  Hastalığın ortaya çıktığından itibaren ilk 2 yılın tarapiler açısından en verimli olduğu zaman olduğu kabul edilmektedir.  Fakat; iki yıl boyunca terapi almayıp, sonrasında tedaviye başlayarak konuşma becerisine kavuşan vakaların olduğu bildirilmektedir.

Konuşma Terapisine ne zaman başlamalıyım?

İnme veya kafa travması sonrası oluşan konuşma kaybı için”konuşma terapisi”ne ne kadar erken başlanırsa hasta için o kadar avantajlıdır.  Hastanın konuşma becerisi ile birlikte konuşulanları anlama becerisi de kaybolmuş olabilir. Böyle durumlarda terapiye başlamak için hastanın “anlama” becerisinin geri gelmesini beklemek gerekebilir.  Genellikle rahatsızlığın 2. Veya 3. Ayında hastanın “anlama” becerisi geri gelmektedir. 

İnme sonrası konuşma bozukluğu (Afazi) Nedir?

Afazi, beyindeki konuşma bölgesinin hasarlanması sonrası oluşan konuşma bozukluğudur.  Konuşma kısmen veya tamamen bozulabilir. Afazi; halk arasında "inme sonrası konuşma bozukluğu" , "felç sonrası konuşma bozukluğu" , "kafa travması sonrası konuşma bozukluğu" gibi isimlerle bilinmektedir.

Afazi; kafa travması, beyin kanaması gibi beynin konuşma bölgesine hasar verebilecek olaylar nedeniyle oluşur. 

Uzman Psikolog Fırat Uzun Whatsapp