EMDR Terapisi
Antalya EMDR Terapisi

Daha önce yaşadığınız kötü olayların etkisinden uzun süre kurtulamadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Eğer cevabınız ‘’Evet’’ ise yaşadığınız travmaların, kötü anıların davranışlarınıza yansıyarak sosyal, iş ve aile hayatınızı kötü etkilediğini de gözlemlemişsinizdir. Çünkü bu durum, size birçok konuda zorluk yaşatarak yaşam kalitenizi ciddi düzeyde düşürebilir. Fakat bunun önüne geçmeniz mümkün!

EMDR terapisi, geçmişteki anılarınızı tekrar işleyerek, bu olumsuz etkilerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Bu terapi yöntemi, kötü anılarınızın üzerindeki duygusal yükü azaltmanızı ve bu olayların günlük hayatınıza olan etkilerini hafifletmenizi sağlar. Bu süreçte bu kötü etkilerle baş etmek için yardım istemekten çekinmemelisiniz. Eğer Antalya’da EMDR terapisine ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız size yardım etmek için daima hazırdır!

EMDR Terapisi Nedir?

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak da bilinen EMDR tedavisi, oldukça etkili bir psikoterapi yöntemidir. Travma sonrası stres bozukluğu ve diğer pek çok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Francine Shapiro tarafından 1987'de geliştirilen bu terapi, belirli göz hareketleri veya başka uyarıcılara odaklanmayı içerir.

Danışanlardaki rahatsızlığın temel nedeni, olumsuz ve olumsuz şekilde depolanmış hafıza ve anılarla ilişkilidir. Bu terapi sırasında danışanın geçmişine dair anıları yeniden işlenerek danışanın sorunu çözülmeye çalışılır. Bu psikoterapi, tedavi sürecinde adaptif (uyumsal) bilgi işleme modelini rehber alır. Yani, negatif anıları değiştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Kişinin geçmişinde yaşadıklarına dair zihninde depolanan olumsuz anılar, yanlış inanışlara ve uyumsuz davranışlara zemin hazırlar. EMDR tedavisinde bu anılara odaklanılır ve anılar yeniden işlenir. Ardından çözüme ulaşmak adına kişinin yaşamındaki diğer tecrübeleriyle bağlantılı anılarla birleştirilir. Bir nevi anıları tekrar yazılan danışanın bu sayede daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşmasına katkıda bulunulur.

EMDR Terapisi Ne İşe Yarar?

EMDR terapisi geçmişteki travmatik olayların etkilerini hafifletme konusunda oldukça yardımcı olur. Bu süreçte terapist, zihni travmatik anılarla dolu danışanın anılarını daha adaptif bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Terapi oturumu esnasında danışanın travmatik anılarına odaklanılarak bu anılardaki duygusal yük azaltılmaya çalışılır. Buradaki asıl amaç, danışanın duygusal iyileşme ve rahatlama yaşamasıdır.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanır?

Çeşitli psikolojik rahatsızlıkları veya travmatik deneyimleri olan her bireye gerekli görüldüğü takdirde EMDR terapisi uygulanabilir. Sıklıkla tercih edilen bu terapi yöntemi, en çok travmatik olaylar sonrasında gelişen TSSB'nin tedavisi için kullanılır. 

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin yaşadığı şiddetli bir travma sonrasında ortaya çıkan belirtilerle karakterizedir. Beklenmedik ölümler, kaza veya doğal felaketler sonrası bu durumun etkileriyle başa çıkmakta zorlanan bireyler için de bu terapiye başvurulabilir.

Ayrıca EMDR, cinsel istismar ve şiddet mağdurları için de uygulanan tedavi seçenekleri arasındadır. Cinsel istismar veya şiddet mağduru olan bireyler, bu tür travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmak adına EMDR terapisinden faydalanabilirler.

Bu terapiden yararlanabilecek bir başka grup ise asker ve gazilerdir. Savaş veya askeri görev sırasında yaşanan travmatik olayların etkileriyle başa çıkmak isteyen asker ve gaziler de bu tedaviye başvurabilirler.

EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?

EMDR tedavisinde süreç 8 aşamadan oluşur. Geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç aşamalı bir protokol uygulanır. Burada amaçlanan, geçmişte tecrübe edilen anıların tekrar ele alınarak duyarsızlaşmanın sağlanmasıdır. 

Ayrıca, bugünkü semptomların etkili bir şekilde tedavi edilmesi de hedeflenir. Eğer danışan, gelecekte de benzer sorunlarla karşılaşırsa olumlu inançlar ve duygular edinerek geliştirdiği yeni bakış açısının ona rehberlik etmesi sağlanır.

Bu tedavide sanılanın aksine hipnoz yöntemleri kullanılmaz. Danışan, tedavi süresi boyunca uyanık ve bilinçlidir. Terapi sürecinin 8 protokolü ise şu şekilde işler:

  1. Danışanın Geçmişi: İlk aşamada danışanın semptomlarının ve sorunlarının sebebi olan anılar belirlenir. Ardından danışanın gelecekteki hedefleriyle uyumlu olacak şekilde bir tedavi planı oluşturulur.

  2. Hazırlık: Tedavi süreci hakkında bilgilendirilen danışan, terapiye hazır hale getirilir.

  3. Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anıyı temsil eden resmi belirlemesine yardımcı olur. Bu resimle ilişkili bugünkü olumsuz inançlarını, duygularını, bedenindeki hisleri ve yerini tanımlamasına destek olur. Ek olarak, danışanın arzuladığı pozitif inancı oluşturmaya da yardımcı olur.

  4. Duyarsızlaştırma: Bu aşamada terapist, travmatik anının duyarsızlaştırılması için göz hareketleri, ses tonu veya dokunsal uyarıcılar gibi bilateral stimülasyon tekniklerini kullanır. Terapist, danışanın dikkatini yönlendirirken, anıyı zihinsel olarak işlemesine ve duyarsızlaştırmasına yardımcı olur.

  5. Yerleştirme: Bu aşamada ise danışanın olumlu düşüncelerini pekiştirmek amacıyla setler kullanılır. Olumlu inançlar ve duygusal uyumluluk hedeflenir.

  6. Beden Tarama: Danışanın vücudunu tarayarak, rahatsız edici bir duyum belirlenirse, bu duyumu işlemesi için destek sağlanır.

  7. Kapanış: Kapanış aşamasında terapist, danışanına değerlendirme sonuçlarını aktarır. Eğer gerekliyse onu rahatlatacak bazı tekniklere başvurur. Ardından danışana seanstan sonra yaşanabilecekleri açıklayarak psikolojik tepkilerini kaydetmesini ister.

  8. Yeniden Değerlendirme: Bu aşamada ise terapist, bir önceki seansın bir değerlendirmesini yaparak danışana aktarır. Önceki seansta işlenmiş olumlu sonuçların yerleşip yerleşmediği kontrol edilir. Bununla birlikte hastanın notlarını ve geri bildirimlerini değerlendirir. Bu sayede işleme süreci devam ettirilir ve diğer anılara geçilir.

Geçmiş ve yakın zaman anılarının işlenmesiyle danışanda mevcut rahatsız edici semptomların önemli ölçüde azaldığı gözlemlenir. Yine de her semptom tekrardan taranır ve gerektiğinde işlenir. Böylece, protokolün “Geçmiş” ve “Bugün” aşamaları tamamlanır. Akabinde “Gelecek” aşamasına geçilir.

EMDR terapisti, danışandan güncel tetikleyici durumlar için arzu ettiği davranışları belirtmesini ister. Terapist ve danışan, birlikte arzu edilen davranışların sergilendiği senaryoları hazırlar. Danışan, bu senaryoları adım adım hayalinde yaşar ve rahatsızlık veren noktalarla karşılaşırsa işlenir. Danışana gerektiğinde yeni bilgi ve beceriler kazandırılır. Sonuç olarak, daha önce karşılaştığı sorunlarla başa çıkmaya hazır hale gelir.

EMDR Tedavisi Kaç Seansta Tamamlanır?

Bu terapinin en kısa sürede başarıya ulaşabilmesi için öncelikle danışan ve terapist arasındaki ilişkinin temellerinin sağlam olması gerekir. Terapinin ne kadar zaman alacağı danışanın spesifik ihtiyaçları ve yaşadığı diğer psikolojik sorunlara bağlı olarak herkeste farklılık gösterebilir.

Danışanın yaşadığı travmanın büyüklüğüne ve psikososyal destek sistemlerine bağlı olarak problemler bazen tek seansta çözülebilir. Ancak önerilen 3 seansta duygu ve düşüncelerin tekrar ele alınmasıdır. Daha büyük ve karmaşık travmalarda ise seans sayısı 8 ile 10 arasında değişebilir.

Antalya'da EMDR Terapisi İçin Bize Ulaşın

Geçmişe dair travmalarınızla başa çıkmanın ne kadar zor olabileceğinin farkındayız. Bazen geçmişte yaşadıklarınızdan ve bugünkü hayatınıza olan olumsuz etkilerinden kurtulmak için sadece size uzanacak bir yardım eline ihtiyaç duyarsınız. Biz de size o eli uzatıyoruz.

Pozitif bir geleceğe kavuşmak için hemen bizimle iletişime geçin. Antalya’da EMDR terapisti arıyorsanız, deneyimli uzman ekibimize gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz!

Uzman Psikolog Fırat Uzun Whatsapp